Colofon

In naleving van artikel 10 van de Wet 34/2002 vanaf 11 Juli namens de ´Services de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico´, informeren wij dat www.hotelcapriciverd.com een domein is van bedrijf Hotelera Master Cinco, SL, gevestigd in social Avda. del Mar, 3 - Santa Susanna-Barcelona, telefoonnr +34937677046 en fax nr +34 937678185 en algemene e-mail hotelcapriciverd@hotelcapriciverd.com.

Het bedrijf Hotelera Master Cinco, SL met CIF (Fiscaal Identificatie Nummer): B 62487335, is ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, boek 33570 ,10, S8,, full B232639, inschrijving 1ª-.


Privacity beleid

Hotelera Master Cinco SL. via de website 'www.hotelcapriciverd.com' vraagt om bepaalde persoonlijke informatie van de gebruikers. De door de gebruiker verstrekte informatie zal worden opgeslagen in een automatisch gegenereerd bestand behorend tot Hotelera Master Cinco SL. en zal worden verwerkt met als doel de gevraagde services voor de gebruiker te leveren. De gebruiker geeft toestemming voor de automatische verwerking van de geleverde personeelijke gegevens welke benodigd is voor de levering van de afgesproken services.
De persoonlijke informatie die verzameld is van geregistreerde klanten wordt opgeslagen in een databank. Deze is eigendom van Hotelera Master Cinco SL. zij neemt technische-, organisatorische- en veiligheids maatregelen om zeker te stellen dat er conform de wet van de Bescherming Persoonsgegevens wordt gehandeld, autonome wet 15/1999 van 13 december, en andere gerelateerde wetgeving.
Hotelera Master Cinco SL, zal, via haar website, de door de gebruiker verstrekte gegevens voor intern gebruik gebruiken om aanbiedingen en promoties die van belang zijn voor de gebruiker te publiceren.
De gebruiker stemt toe om zijn / haar persoonlijke gegevens aan andere bedrijven (hotels) behorend tot Hotelera Master Cinco SL. en aan andere bedrijven waar samenwerkingsverbanden mee zijn, te verstrekken met als enige doel, het verstrekken van een betere service en te allen tijde respecteren de Spaanse wetgeving te respecteren inzake gegevensbescherming .

Hotelera Master Cinco SL. via haar website, zal gebruikmaken van cookies wanneer de gebruiker navigeert op de site. De cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn / haar computer en verstrekt geen informatie die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt. De cookies maken het mogelijk om geregistreerde gebruikers te herkennen nadat ze zich een eerste keer hebben geregistreerd, zonder dat het noodzakelijk is om elke keer als ze een bezoek aan de site brengen de onderdelen van de site en diensten die speciaal zijn gereserveerd voor hen in te voeren registreren. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de aanmaak van cookies te stoppen door de optie in hun navigator te selecteren.
Elke geregistreerde gebruiker heeft recht op inzage, correctie en annulering van hun persoonlijke informatie verstrekt aan de xxxxx website. Dit kan gedaan worden door te schrijven naar Hotelera Master Cinco, SL., .Avda. Del Mar, 3 -Santa Susanna, Barcelona (Espanya) of per e-mail naar: hotelcapriciverd@hotelcapriciverd.com


Privacy beleid

In overeenstemming met artikel 5 van de autonome wet 15/1999 van 13 december betreffende Persoonlijke Informatie Bescherming, Hotelera Master Cinco S.L geeft weer dat de persoonlijke gegevens die verkregen worden van deze website zorgvuldig behandeld zullen worden. Alle verzamelde informatie zal worden ingedeeld in de dossiers van Hotel Caprici Verd en Hotelera Master Cinco S.L. groep en aangegeven aan de Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Alle informatie zal worden behandeld volgens de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, het privacy recht van de klant wordt ten allen tijde beschermd. Deze gegevens zullen uitsluitend worden overgedragen aan vennootschappen van de groep Hoterlera Master Cinco S.L. met het oog op het aanbieden van diensten. Zij zullen in geen geval worden overgedragen aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene, tenzij dat bij wet is toegestaan.